Przedszkole Publiczne Nr 1 w Ozimku
ul.księdza Kałuży 13
46-040 Ozimek


 NIP 991-01-65-487

REGON 530580100

                                              tel. 77 46 51 959

                                           www.pp1.ozimek.pl, 

                                                    e-mail: info@pp1.ozimek.pl

                                           

fot.T.Feliks
fot.T.Feliks
Załączniki:
 do góry