O przedszkolu

PRZEDSZKOLE "JEDYNECZKA" TO MIEJSCE TĘTNIĄCE ŚMIECHEM I RADOŚCIĄ DOBREJ ZABAWY, BO U NAS KAŻDE DZIECKO JEST WAŻNE I JEDNAKOWO KOCHANE.

Przedszkole Publiczne Nr 1 w Ozimku istnieje już od ponad trzydziestu lat. Początkowo było to przedszkole zakładowe Huty Małapanew potem zostało przekształcone w publiczne, a od 1993r. połączyło się ze Żłobkiem. Od 01.01.2012r. na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Ozimku Nr  IX/87/11 z dnia 30 czerwca 2011r. i Uchwały Rady Miejskiej w Ozimku Nr X/96/11 z dnia 29 sierpnia 2011r. utworzono Żłobek Samorządowy – jako odrębną jednostkę organizacyjną. W 2008r. została przeprowadzona termomodernizacja w budynku oraz odnowa elewacji. Budynek jest teraz kolorowy i wkomponowany w otoczenie, szczególnie w ogród otaczający przedszkole. W roku szkolnym 2010/2011 w związku z dużą liczbą chętnych do przedszkola, za zgodą organu prowadzącego UMiG w Ozimku utworzono 5-tą grupę. Tak więc obecnie przedszkole dysponuje 5 salami zajęć, które są kolorowe, udekorowane pracami dzieci, nauczycieli i pań z obsługi. By poprawić jakość usług świadczonych naszym milusińskim dokonano również remontu bloku żywieniowego oraz w ramach sponsoringu wyremontowano i wyposażono salę, w której odbywają się zajęcia dzieci ze specjalistami.

Na terenie przedszkolnego ogrodu odbywają się imprezy okolicznościowe, integracyjne, pikniki, zabawy sportowe, gry terenowe, zajęcia przyrodnicze i plastyczne. Jest on bowiem wyposażony w drewniane zestawy terenowe, zabawki ogrodowe, piaskownice.

Wizja i Misja naszego przedszkola

Wizja przedszkola

 • przedszkole jest przyjazne dziecku, rodzicom i środowisku,
 • dziecko jest aktywne i twórcze w nabywaniu wiadomości, umiejętności i postaw w zakresie co najmniej postawy programowej,
 • przedszkole tworzy procesy indywidualnego wspomagania rozwoju i edukacji odpowiednio do potrzeb i możliwości dziecka,
 • procesy zachodzące w przedszkolu zapewniają rozwój jego podmiotów,
 • przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa, współpracuje z nim na rzecz rozwoju własnego i lokalnego,
 • zarządzanie przedszkolem zapewnia jego sprawne funkcjonowanie i jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, polityką oświatowową państwa i przyjętą koncepcją rozwoju,
 • przedszkole monitoruje i doskonali efekty swojej pracy,
 • społeczość przedszkola przestrzega praw dziecka, dba o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.

Misja przedszkola

Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, dba o ich bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. Rozpoznaje i zaspakaja potrzeby oraz rozwija indywidualne możliwości i talenty. Tworzy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągnięcie przez wychowanków stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Placówka buduje środowisko społeczne dziecka, kształtuje jego postawy moralne oraz uczy odróżniania dobra od zła. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji o prawach dziecka. Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców. Promuje zachowania przyjazne przyrodzie, a także buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej.

U postaw rozwoju i doskonalenia pracy przedszkola leżą wymagania państwa wobec przedszkoli, określone w Rozporządzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Naszą działalność opisuje cytat: ,,Tak naprawdę to są tylko dwie rzeczy, w które można wyposażyć dzieci: pierwszą są - korzenie, drugą - skrzydła".

 • Data aktualizacji: 2019-07-01 09:51
 • |
 • Licznik odwiedzin: 650 245