Oferta przedszkola

Przedszkole organizuje szereg uroczystości dla lokalnego środowiska i imprez okolicznościowych, spotkań z udziałem rodziców, najbliższych oraz zaproszonych gości, do których należą:

 • Sprzątanie świata - udział w ogólnopolskiej akcji,
 • Bezpieczny przedszkolak- spotkania z przedstawicielami Policji, zajęcia praktyczne,
 • Pierwsza pomoc - spotania z ratownikiem medycznym, z lekarzem - działania praktyczne,
 • Święto Pieczonego Ziemniaka-pożegnanie lata przywitanie jesieni,
 • Przedszkolakiem fajnie być- Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka - zabawy, gry na terenie ogrodu przedszkolnego,
 • Dzień Marchewki-promocja zdrowia,
 • Dzień Edukacji Narodowej - uroczystość z udziałem całej społeczności przedszkolnej, 
 • Wycieczki do gospodarstwa agroturystycznego, Teatru Lalki i Aktora, użyteczności publicznej,
 • Miś-mój mały przyjaciel-Światowy Dzień Misia,
 • Dzień Tolerancji,
 • Święto kukurydzy,
 • Dzień Dobroci-spotkanie z Mikołajem,
 • Świąteczne spotkania przy choince-przedszkolne świętowanie z udziałem zaproszonych gości,
 • Kostiumowy bal karnawałowy dla dzieci,
 • Mój Dziadek i moja Babcia w przedszkolu,
 • Dzień Rodzinny - biesiada z Babcią i Dziadkiem uroczystość w przedszkolu i dla przedstawicieli mniejszości narodowej i emerytów,
 • Uroczystość dla Seniorów Domu Opieki w Ozimku,
 • Dni sałatek owocowo-warzywnych,
 • Żegnaj zimo, witaj wiosno - udział w korowodach marzankowych,
 • Dzień Ziemi - propagowanie działań ekologicznych,
 • Dzień Strażaka - spotkania ze strażakiem, wozem strażackim,
 • Światowy Dzień Książki,
 • Wielkanoc - spotkania świąteczne,
 • Spektakle teatralne, konkursy plastyczne, muzyczno - wokalne,
 • Dzień Rodziców - spotkania z okazji Dnia Matki i Ojca,
 • Dzień Dziecka - Olimpiada Przedszkolaka - Święto Sportu,
 • Dzień Rodziny  - festyn rodzinny z udziałem społeczności lokalnej,
 • Żegnaj przedszkole, witaj szkoło

Dzieci mogą rozwijać swoje umiejętności i talenty uczestnicząc w różnorodnych konkursach między przedszkolnych, organizowanych przez różne instytucje kulturalno - oświatowe oraz nasze przedszkole.

 Zajęcia dodatkowe realizowane w przedszkolu:

 • zajęcia gimnastyka korekcyjna- profilaktyka,
 • zajęcia z języka angielskiego,
 • zajęcia z zakresu podtrzymywania tożsamości narodowej - język niemiecki
 • religia,
 • terapia logopedyczna,
 • terapia pedagogiczna

Przedszkole prowadzi szeroką współpracę ze środowiskiem lokalnym, szczególnie z Biblioteką Publiczną w Ozimku, Domem Kultury, Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, Ochotniczą Strażą Pożarną, Komisariatem Policji, Gminnymi Przedszkolami, a także Szkołą Podstawową Nr 1 i Nr 3, Sanepidem w Opolu, Pocztą i innymi.

Do przedszkola zapraszani są także przedstawiciele różnych zawodów, np: pielęgniarka, policjant, lekarz weterynarii, dietetyk, sportowiec, leśnik, zespoły ludowe. Dzieci mają możliwość uczestniczenia w przedstawieniach teatralnych organizowanych w przedszkolu w wykonaniu: zaproszonych grup teatralnych, rodziców oraz dzieci z zaprzyjaźnionych szkół i przedszkoli.

Nauczycielki uczestniczą w różnych szkoleniach. W swojej pracy z dziećmi wykorzystują różnorodne formy i metody dostosowane do wieku i możliwości psychofizycznych dzieci:

 • metoda E Gruszczyk - Kolczyńskiej - dziecięca matematyka,
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne,
 • Drama,
 • Opowieść ruchowa,
 • Gimnastyka ekspresyjna Rudolfa Labana,
 • Praca szkolna Karola Orfa,
 • Gimnastyka rytmiczna Alfreda i Marii Kniessów,
 • Pedagogika zabawy KLANZA,
 • Gimnastyka mózgu Paula Dennisona,
 • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz:
  • alfabet Piotrek,
  • śpiewające literki,
  • relaksacja,
  • techniki parateatralne, bajkoterapia,
  • zabawy paluszkowe.
 • Metoda wspomagająca postawy i myślenie twórcze Celestyna Freineta,
 • Metoda wspomagająca naukę pisania Ireny Majchrzak,
 • Elementy metody aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss.


Nauczyciele realizują w poszczególnych grupach:

 • program wychowania przedszkolnego ,,Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej, wspomagającej rozwój aktywności dzieci" M. Kwaśniewska, W. Żaba-Żabińska,
 • program adaptacyjny ,,Będę Przedszkolakiem"- program wspomagający adaptację dziecka 3-letniego do przedszkola -program własny,
 • program autorski nauczania języka angielskiego ,,Uczymy się poprzez zabawę",
 • program autorski gimnastyki korekcyjnej i profilaktyki ,,Z gimnastyką na Ty",
 • program nauczania religii ,,Kochamy Dobrego Boga"

W ramach współpracy z rodzicami wychowawcy organizują zebrania informacyjne dla rodziców, spotkania warsztatowe i ze specjalistami,  konsultacje indywidualne oraz uroczystości. Na bieżąco informują o realizowanej tematyce i podejmowanych działaniach  w danym miesiącu.

 • Data aktualizacji: 2019-07-01 09:51
 • |
 • Licznik odwiedzin: 650 239