Oferta przedszkola

Oferta przedszkola

Przedszkole organizuje szereg uroczystości, imprez okolicznościowych, spotkań dla lokalnego środowiska z udziałem rodziców, oraz zaproszonych gości:

 •          Sprzątanie świata - udział w ogólnopolskiej akcji,
 •          Bezpieczny przedszkolak- spotkania z przedstawicielami Policji, zajęcia praktyczne,
 •          Pierwsza pomoc - spotkania z ratownikiem medycznym, z lekarzem - działania praktyczne,
 •          Święto Pieczonego Ziemniaka-pożegnanie lata przywitanie jesieni,
 •          Przedszkolakiem fajnie być- Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka - zabawy, gry na terenie ogrodu przedszkolnego,
 •          Dzień Marchewki-promocja zdrowia,
 •          Dzień Edukacji Narodowej - uroczystość z udziałem całej społeczności przedszkolnej, 
 •          Udział w akcji „Śniadanie daje moc”
 •          Wycieczki do gospodarstwa agroturystycznego, Teatru Lalki i Aktora, użyteczności publicznej,
 •          Miś-mój mały przyjaciel-Światowy Dzień Misia,
 •          Dzień Tolerancji,
 •          Święto kukurydzy,
 •          Dzień Dobroci-spotkanie z Mikołajem,
 •          Świąteczne spotkania przy choince-przedszkolne świętowanie z udziałem zaproszonych gości,
 •          Kostiumowy bal karnawałowy dla dzieci,
 •          Mój Dziadek i moja Babcia w przedszkolu,
 •          Dzień Rodzinny - biesiada z Babcią i Dziadkiem uroczystość w przedszkolu i dla przedstawicieli mniejszości narodowej i emerytów,
 •          Uroczystość dla Seniorów Domu Opieki w Ozimku,
 •          Dni sałatek owocowo-warzywnych, zdrowych posiłków
 •          Żegnaj zimo, witaj wiosno - udział w korowodach marzankowych,
 •          Dzień Ziemi - propagowanie działań ekologicznych,
 •          Dzień Strażaka - spotkania ze strażakiem, wozem strażackim,
 •          Światowy Dzień Książki,
 •          Wielkanoc - spotkania świąteczne,
 •          Spektakle teatralne, konkursy plastyczne, muzyczno - wokalne,
 •          Dzień Rodziców - spotkania z okazji Dnia Matki i Ojca,
 •          Dzień Dziecka - Olimpiada Przedszkolaka - Święto Sportu,
 •          Dzień Rodziny  - festyn rodzinny z udziałem społeczności lokalnej,
 •          Żegnaj przedszkole, witaj szkoło

Dzieci mogą rozwijać swoje umiejętności i talenty uczestnicząc w różnorodnych konkursach między przedszkolnych, organizowanych przez różne instytucje kulturalno - oświatowe naszej gminy,województwa opolskiego oraz nasze przedszkole.

 Zajęcia realizowane w przedszkolu:

 •          angielski,
 •          religia,
 •          terapia logopedyczna,
 •          terapia pedagogiczna,
 •          wczesne wspomaganie rozwoju,
 •          indywidualizacja w nauczaniu-zajęcia z prowadzone przez nauczycieli podczas realizacji podstawy programowej.

Kadra pedagogiczna naszego przedszkola uczestniczy w wielu szkoleniach. W swojej pracy z dziećmi wykorzystywane są różnorodne formy i metody dostosowane do wieku i możliwości psychofizycznych dzieci:

 •          metoda E Gruszczyk - Kolczyńskiej - dziecięca matematyka,
 •          Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne,
 •          Drama,
 •          Opowieść ruchowa,
 •          Gimnastyka ekspresyjna Rudolfa Labana,
 •          Metoda gimnastyki twórczej C. Orffa,
 •          Gimnastyka rytmiczna Alfreda i Marii Kniessów,
 •          Pedagogika zabawy KLANZA,
 •          Gimnastyka mózgu Paula Dennisona,
 •          Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz:

o    alfabet Piotrek,

o    śpiewające literki,

o    relaksacja,

o    techniki parateatralne, bajkoterapia,

o    zabawy paluszkowe,

 •          Metoda wspomagająca postawy i myślenie twórcze Celestyna Freineta,
 •          Metoda wspomagająca naukę pisania Ireny Majchrzak,
 •          Elementy metody aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss.

Praca wychowawczo -  dydaktyczna w naszym przedszkolu planowana jest zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego

Programy obowiązujące w roku szkolnym 2019/2020:

 •          program wychowania przedszkolnego ,,Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej, wspomagającej rozwój aktywności dzieci" M. Kwaśniewska, W. Żaba-Żabińska,
 •          program adaptacyjny ,,Będę Przedszkolakiem"- program wspomagający adaptację dziecka 3-letniego do przedszkola -program własny,
 •          program nauczania języka angielskiego ,,New English Adwenture.Starter” wyd.Pearson
 •          program nauczania religii ,,Kochamy Dobrego Boga"

W ramach współpracy z rodzicami wychowawcy organizują zebrania informacyjne dla rodziców, spotkania warsztatowe i ze specjalistami,  konsultacje indywidualne oraz uroczystości. Na bieżąco informują o realizowanej tematyce i podejmowanych działaniach  w danym miesiącu.

Priorytety i cele przedszkola na rok szkolny 2019/2020:

Realizacja zagadnień dotyczących promowania działań prozdrowotnych i uzyskania certyfikatu "Szkoła promująca zdrowie".

„Dziecko w krainie matematyki” -wszechstronne stymulowanie rozwoju dzieci poprzez kształtowanie ich uzdolnień matematycznych.

„Przedszkolak twórcą i artystą” -aktywizowanie różnorodnej i swobodnej działalności twórczej, artystycznej dzieci z uwzględnieniem możliwości            wychowanków, ich zainteresowań i uzdolnień.

Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej” Czyste Powietrze Wokół Nas” celem ,którego jest wzrost kompetencji rodziców w zakresie                ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy         przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich  tytoń.

 

 • Data aktualizacji: 2020-06-30 15:01
 • |
 • Licznik odwiedzin: 800 275