O nas

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” /Janusz Korczak/

Przedszkole Publiczne Nr 1 w Ozimku istnieje już od ponad trzydziestu lat. Początkowo było to przedszkole zakładowe Huty Małapanew potem zostało przekształcone w publiczne, a od 1993r. połączyło się ze Żłobkiem. Od 01.01.2012r. na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Ozimku Nr  IX/87/11 z dnia 30 czerwca 2011r. i Uchwały Rady Miejskiej w Ozimku Nr X/96/11 z dnia 29 sierpnia 2011r. utworzono Żłobek Samorządowy – jako odrębną jednostkę organizacyjną. W 2008r. została przeprowadzona termomodernizacja w budynku oraz odnowa elewacji. Budynek jest teraz kolorowy i wkomponowany w otoczenie, szczególnie w ogród otaczający przedszkole. W roku szkolnym 2010/2011 w związku z dużą liczbą chętnych do przedszkola, za zgodą organu prowadzącego UMiG w Ozimku utworzono 5-tą grupę. Tak więc obecnie przedszkole dysponuje 5 salami zajęć, które są kolorowe, udekorowane pracami dzieci, nauczycieli i pań z obsługi. By poprawić jakość usług świadczonych naszym milusińskim dokonano również remontu bloku żywieniowego oraz w ramach sponsoringu wyremontowano i wyposażono salę, w której odbywają się zajęcia dzieci ze specjalistami.

Na terenie przedszkolnego ogrodu odbywają się imprezy okolicznościowe, integracyjne, pikniki, zabawy sportowe, gry terenowe, zajęcia przyrodnicze i plastyczne. Jest on bowiem wyposażony w drewniane zestawy terenowe, zabawki ogrodowe, piaskownice.

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole jest placówką oświatową, jest miejscem, w którym wychowanek jest kreowany na człowieka rozumiejącego i szanującego innych.Jest placówką, gdzie każde dziecko ma te same warunki rozwoju i takie same szanse odnoszenia sukcesów.

 

  •          Nasze przedszkole jest bezpieczną, zintegrowaną placówką, w której największym dobrem jest dobro dziecka. Naczelnym zadaniem przedszkola jest przygotowanie dziecka do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Każdemu dziecku stwarzamy szansę rozwoju na miarę jego możliwości.
  •          Nasi wychowankowie chcą się uczyć, twórczo myśleć, działać w poczuciu bezpieczeństwa, wzajemnego zaufania i zrozumienia. Dbamy o potrzeby dzieci i rodziców. Naszą dewizą jest optymizm, twórcze myślenie i otwartość na nowe doświadczenia.
  •          Naszymi sprzymierzeńcami są rodzice, którzy czynnie uczestniczą w codziennym życiu przedszkola. Nauczyciele współpracują z rodzicami uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania.
  •          Dążymy do tego, aby nasze dzieci osiągnęły gotowość szkolną i odnosiły sukcesy w szkole zgodnie z indywidualnym potencjałem rozwojowym. Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.
  •          Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową. Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt, meble, pomoce dydaktyczne i bezpieczne zabawki. Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania dydaktyczno - wychowawcze i wpływa na wysoką ocenę.
  •          Placówka inwestuje w nauczycieli, pracowników, bazę lokalową, a zyskują na tym przede wszystkim dzieci. Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy.

 

 MISJA PRZEDSZKOLA

Każde dziecko jest dla nas ważne. Zrobimy wszystko, aby w naszym przedszkolu czuło się akceptowane i bezpieczne. Stworzymy warunki do harmonijnego rozwoju, do bycia samodzielnym i otwartym na nowe doświadczenia. Zapewniamy, że każde z dzieci w naszym przedszkolu dostaje klucz do zdobywania wiedzy, do twórczych poszukiwań, inspirację do działania.

To przedszkole urodziło się z marzeń, by stworzyć miejsce niezwykłe, tętniące życiem, w którym dzieci czują się szczęśliwe i rozwijają w tempie, którego dorośli nie są w stanie sobie wyobrazić….”

 

 do góry