Kadra przedszkola

Dyrektor: mgr Jolanta Szyszka - nauczyciel dyplomowany, studia podyplomowe: oligofrenopedagogika  i edukacja integralna, kurs kwalifikacyjny: organizacja i zarządzanie w oświacie, społeczne ognisko muzyczne I stopnia w kategorii akordeon, wielokrotny laureat promowania kultury i sztuki w Gminie – uhonorowany nagrodą Animatora Kultury.

Nauczyciel dyplomowany:

mgr Irena Kulik- Mateja

mgr Ewa Młyńska

mgr Beata Manczyk

Nauczyciel dyplomowany, logopeda:

mgr Ewa Odias

Nauczyciel mianowany:

mgr Olga Małkiewicz

Nauczyciel kontraktowy:

mgr Kamila Widera

mgr Patrycja Bejm

Nauczyciel stażysta:

mgr Ewelina Jeger

Nauczyciel języka angielskiego i języka mniejszości narodowej (niemieckiego):

mgr Sandra Jaksy - nauczyciel kontraktowy

Nauczyciel zajęć z religii:

mgr Anna Krzysztofczyk - nauczyciel dyplomowany

Nauczyciel zajęć gimnastyki korekcyjnej i profilaktyki:

mgr Kamila Widera

Nauczyciel zajęć rytmiczno-tanecznych:

mgr Patrycja Bejm

Pozostali pracownicy

Administracja:

Samodzielny referent ds. administracji: mgr Mariola Pokorska

Starszy intendent: Iwona Szuba

Obsługa:

Woźna oddziałowa: 

Elżbieta Gawin

Maria Kucharzyszyn

Daria Szczabel

Lidia Buhl

Stanisława Panicz

Pomoc nauczyciela: Jolanta Walczak

Kucharka: Anna Tracz

Pomoc kuchenna: Małgorzata Wróblewska, Elwira Mróz

Woźny:

Władysław Adamczuk

  • Data aktualizacji: 2019-07-01 09:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 650 226