Katecheza dla przedszkolaków

  1. Powtórka piosenki:

Bóg kocha mnie takiego, jaki jestem.

Raduje się, każdym moim gestem.

Alleluja, Boża radość mnie rozpiera.

Oraz

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego – (dzieci czynią znak krzyża) tak można najprościej modlić się do Niego, (składają ręce)do Boga, co właśnie uśmiecha do nas się (wyciągają je w górę) i niebo przybliżyć swym dzieciakom chce. (wykonują dłońmi gest przybliżania do siebie)

  1. Nauka lub przypomnienie modlitwy Zdrowaś Maryjo:

O radosnym spotkaniu Maryi z aniołem przypomina nam modlitwa „Zdrowaś Maryjo”. Modlitwę tę nazywamy też „Pozdrowieniem anielskim”, ponieważ tymi słowami anioł Gabriel powitał Matkę Jezusa, gdy do Niej przyszedł.

Wyjaśnienie słów i fragmentów modlitwy„Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą” – Wypowiedziane przez anioła słowa oznaczają: „Witaj! Bądź pozdrowiona, Maryjo! Dobry Bóg jest bardzo blisko Ciebie”. Następnie anioł mówił: „Błogosławionaś Ty między niewiastami”. Anioł mówi Maryi, że została wybrana spośród wszystkich kobiet na ziemi, a Bóg pragnie jej dobra. Co to jest „owoc żywota”? Anioł zapowiedział Maryi, że urodzi Syna, któremu da imię Jezus. Tak jak drzewo może dawać dobry owoc, np. jabłka, gruszki, tak najwspanialszym owocem całego życia Maryi będzie Jezus. Bóg sprawi, że Maryja urodzi Jego Syna. W drugiej części modlitwy, prosimy Maryję, aby modliła się za nami w każdej sytuacji. Mówimy: „Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen”.

 

  1. Nauka piosenki "Chrześcijanin tańczy"

Załączniki:
 do góry