Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2023/2024 odbywa się za pomoc systemu elektronicznego

na stronie naboru http:/www.nabor.pcss.pl/ozimek

Terminy: 

Od 06 kwietnia 2023r. do 13 kwietnia 2023r. – termin składania dokumentów o przyjęcie do przedszkola.

Od 14 kwietnia 2023r. do 27 kwietnia 2023r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola.

28 kwietnia 2023r. godz.12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Od 29 kwietnia 2023r. do 08 maja 2023r.- potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia.

09 maja 2023r. godz.12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

Rodzice dzieci zapisując dziecko do przedszkola, na stronie internetowej naboru wypełniają wniosek wraz załącznikami, wskazują maksymalnie trzy przedszkola w preferowanej przez siebie kolejności oraz drukują i wypełniają potrzebne oświadczenia.

Po wypełnieniu i  podpisaniu wszystkich dokumentów, rodzice składają wniosek do wskazanego przez siebie przedszkola tzw. przedszkola pierwszej preferencji.

 

 do góry