REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 odbywa się za pomoc systemu elektronicznego

na stronie naboru http:/www.nabor.pcss.pl/ozimek

Terminy: 

Od 02 marca 2020r. do 13 marca 2020r.– termin składania dokumentów o przyjęcie do przedszkola.

Do 03 kwietnia 2020r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola.

06 kwietnia 2020r. godz.13.00– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Od 8 kwietnia 2020r. do 10 kwietnia 2020r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia.

14 kwietnia 2020r. godz.13.00– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

Rodzice dzieci zapisując dziecko do przedszkola, na stronie internetowej naboru wypełniają wniosek wraz załącznikami, wskazują maksymalnie trzy przedszkola w preferowanej przez siebie kolejności oraz drukują i wypełniają potrzebne oświadczenia.

Po wypełnieniu i  podpisaniu wszystkich dokumentów, rodzice składają wniosek do wskazanego przez siebie przedszkola tzw. przedszkola pierwszej preferencji.

  • Data aktualizacji: 2020-06-30 15:01
  • |
  • Licznik odwiedzin: 800 239