Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2022/2023 odbywa się za pomoc systemu elektronicznego

na stronie naboru http:/www.nabor.pcss.pl/ozimek

Terminy: 

od 12 kwietnia 2022r. do 18 kwietnia 2022r. – termin składania dokumentów o przyjęcie do przedszkola.

od 19 kwietnia 2022r. do 25 kwietnia 2022r.– weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola.

26 kwietnia 2022r. godz.12.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

od 27 kwietnia 2022r. do 28 kwietnia 2022r - potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia.

29 kwietnia 2022r. godz.12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

Rodzice dzieci zapisując dziecko do przedszkola, na stronie internetowej naboru wypełniają wniosek wraz załącznikami, wskazują maksymalnie trzy przedszkola w preferowanej przez siebie kolejności oraz drukują i wypełniają potrzebne oświadczenia.

Po wypełnieniu i  podpisaniu wszystkich dokumentów, rodzice składają wniosek do wskazanego przez siebie przedszkola tzw. przedszkola pierwszej preferencji.

Rekrutacja
Rekrutacja
Załączniki:
 do góry