Dzieci z grupy V -Wesołe Nutki z Przedszkola Publicznego Nr 1  w Ozimku rozpoczęły realizację programu – „Zarazkom się nie damy, bo o siebie dbamy” z inicjatywy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Opolu. Głównym celem programu jest wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci poprzez propagowanie zdrowego stylu życia, wzbogacanie wiedzy dzieci z dziedziny zdrowia, wykształcenie u dzieci postawy prozdrowotnej, nabycie przez dzieci określonych umiejętności, oraz przyswojenie prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higieniczno – zdrowotnych. Realizację programu zaczęliśmy od pierwszego tematu – „Jestem zdrowy, bo zdrowo się odżywiam”. Na początku zajęcia dzieci poznały odżywcze i wartościowe produkty żywieniowe tzw. piramida zdrowia i poszczególne produkty znajdujące się na piętrach. W oparciu o przygotowane ilustracje i plansze demonstracyjne, puzzle, zagadki obrazkowe, a także wiersze i opowiadania dowiedziały się co należy robić i jak się odżywiać dla zachowania dobrego zdrowia i prawidłowego rozwoju.  Zapoznały się z zasadami zdrowego i racjonalnego odżywiania, oraz zrozumiały konieczność częstego spożywania owoców i warzyw, oraz przezwyciężania uprzedzeń do niektórych potraw i kosztowania różnorodnych posiłków. Tego dnia dzieci również dokonywały analizy i syntezy głoskowej wybranych owoców i warzyw, klasyfikowały produkty żywnościowe na „zdrowe” i „nie zdrowe” dla naszego zdrowia, a także śpiewały piosenkę pt. „Witaminki, witaminki dla chłopczyka i dziewczynki”. Na koniec dzieci wykonały pracę plastyczną i pobawiły się w kucharza wymyślając jadłospis na cały dzień z użyciem kartoników z rysunkami potraw pamiętając o tym, że pożywienie powinno być urozmaicone, a przede wszystkim zdrowe i bogate w witaminy

 

                                                                                                                                                              Irena Kulik - Mateja

Galeria
 do góry