Drodzy rodzice!

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021r. (Dz.U 2021, poz. 561) w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

w okresie

od dnia 29 marca 2021r. do dnia 11 kwietnia 2021r.

zawiesza się pracę stacjonarną Przedszkola Publicznego Nr 1 w Ozimku i organizuje pracę zdalną.

Dyrektor przedszkola  jest zobowiązany na wniosek rodzica do zorganizowania zajęć stacjonarnych dla dzieci zgodnie z § 2 ust.4 pkt. 1 i 2 rozporządzenia.

                                                                                                                        Magdalena Dudkiewicz

                                                                                                                       Dyrektor

                                                                                                                       Przedszkola Publicznego Nr 1 w Ozimku

 do góry