Dzieci w przedszkolach uczyły się, uczą i będą uczyły. Nauka w przedszkolu nie polega jednak  na siedzeniu przy stoliku nad książką i zeszytem lub pakietami edukacyjnymi, lecz na różnego typu zabawach zwłaszcza ruchowych, dzięki którym bawiąc się zdobywają wiadomości i umiejętności z różnych dziedzin.Dziecięca zabawa i zajęcia ruchowe, nie tylko mobilizują do aktywności fizycznej, ale również kształtują umiejętności interpersonalne dzieci, jednocześnie uczą je współpracy w grupie i przestrzegania zasad. Gry sportowe pomagają w kształtowaniu u dziecka koncentracji, pamięci, orientacji, spostrzegawczości, refleksu, samodzielności. Zajęcia gimnastyczne od najmłodszych lat rozbudzają w dzieciach zamiłowanie do ruchu i kształtują prawidłową postawę ciała. Przedszkolaki bawią się i uczestniczą w grach rozwijających koordynację ruchową, zwinność, zręczność oraz ogólną sprawność fizyczną. Wprowadzając od małego zdrowe nawyki wychowamy zdrowego, aktywnego i szczęśliwego człowieka.

 

Galeria
 do góry