Opieka wakacyjna w roku szkolnym 2019/2020

Szanowni Rodzice,

 

Z uwagi na konieczność zaplanowania w okresie wakacji pracy przedszkola, funkcjonującego zgodnie z wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa, opracowanymi na podstawie Wytycznych GIS, rodzice pracujący mogą zapisać dziecko do przedszkola na okres wakacyjny (lipiec- sierpień 2020r.).

Z uwagi na powyższe, prosimy o wypełnienie zgłoszenia, wraz ze wskazaniem konkretnych terminów, w których konieczne jest zapewnienie opieki przedszkolnej Państwa dziecku.

Apelujemy o rozważne i przemyślane deklaracje w rozbiciu na poszczególne dni, co umożliwi sprawną organizację przedszkola.

Pobrane zgłoszenie należy dostarczyć do 09 czerwca 2020r. w wersji papierowej do przedszkola i złożyć  w skrzynce na listy.

Ostateczna informacja o terminach pracy przedszkola w okresie lipiec-sierpień 2020 r. zostanie podana po 15 czerwca br.

                                                                                  

                                                                                                                                                     Magdalena  Dudkiewicz

                                                                                                                                                              Dyrektor

                                                                                                                               Przedszkola Publicznego Nr 1 w Ozimku

Praca przedszkola w czasie wakacji

Szanowni Rodzice!

Przedszkole Publiczne Nr 1 w Ozimku świadczy opiekę wakacyjną w okresie 1 lipca 2020r. do 16 sierpnia 2020r. W związku z Zarządzeniem Nr BO.0050.74.2020 Burmistrza Ozimka z dnia 29 czerwca 2020r. ustalono przerwę w pracy przedszkola                      od 17 sierpnia 2020r. do 31 sierpnia 2020r.

                                                                                                                                                   Magdalena Dudkiewicz         

                                                                                                                                                             Dyrektor

                                                                                                                                   Przedszkola Publicznego Nr 1 w Ozimku

  • Data aktualizacji: 2020-06-30 15:01
  • |
  • Licznik odwiedzin: 800 279