Data wydruku: 2024-07-20 13:51:36

Przedszkole Publiczne nr1 w Ozimku

e-mail: www: pp1.ozimek.pl

Z życia przedszkola 2022/2023

Zajęcia otwarte w Jedyneczce

Dnia 21 listopada w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Ozimku   w grupie Lisków odbyło się zajęcie otwarte dla rodziców, które poprowadziła wychowawczyni grupy pani Justyna Buhl. Są one jedną z wielu form współpracy przedszkola z rodzicami. Stanowią okazję do integracji środowiska przedszkolnego zarówno na linii rodzic-wychowawca, jak również integracji wszystkich rodziców dzieci z tej samej grupy przedszkolnej, a także wzmacniania więzi pomiędzy dzieckiem  a rodzicami. Nic bardziej nie jednoczy, niż wspólne aktywne działanie i przeżywanie pozytywnych emocji. Dzieci od samego rana z wielką niecierpliwością oczekiwały wizyty bliskich. Przedszkolaki wraz z rodzicami brały udział  w zajęciach pod nazwą „Muzyczno – ruchowe jesienne zajęcia liskowe”. Spotkanie rozpoczęło się od  powitania zaproszonych gości. W czasie zajęć edukacyjnych przedszkolaki wraz z rodzicami brały udział zabawach ruchowych połączonych z piosenkami, tańcami , grały na klawesach. Celem zajęć było pokazanie rodzicom, jak  ich dzieci pracują w przedszkolu i jak się bawią. Zwieńczeniem zajęć było wykonanie barwnej pracy plastycznej razem z rodzicami. Zabawy i  radości było mnóstwo, a najszczęśliwsze tego dnia były mprzedszkolaki, które mogły z  rodzicami przyjemnie spędzić czas w swoim przedszkolu. Dziękujemy wszystkim za liczną obecność i dobrą zabawę.

                                                                                                                                                                        Magdalena Dudkiewicz