Data wydruku: 2024-06-15 10:28:53

Przedszkole Publiczne nr1 w Ozimku

e-mail: www: pp1.ozimek.pl

Z życia przedszkola 2020/2021

Spotkanie przedszkolaków z Policją

  Dnia 29.09.2020r. na zaproszenie  dzieci i nauczycieli przybył do Przedszkola Publicznego Nr 1 pan policjant st. sierżant Marcin Brylski z Komisariatu Policji w Ozimku. Tego dnia dzieci z wszystkich grup wiekowych spotkały  się w swoich salach z  niecodziennym gościem. Podczas spotkania przedszkolaki dowiedziały się jak ważna, odpowiedzialna  jest  praca policjanta. Duże zainteresowanie u dzieci wywołało umundurowanie i wyposażenie policjanta oraz możliwość „bycia” kierowcą czy pasażerem w policyjnym radiowozie. W podziękowaniu za ciekawe spotkanie, przybliżenie i usystematyzowanie zasad bezpieczeństwa dotyczących ruchu drogowego, bezpiecznej zabawy , dzieci wręczyły panu Marcinowi  upominki w formie laurek.

Było to bardzo ciekawe i pouczające spotkanie o zasadach bezpieczeństwa , które na pewno długo pozostanie w pamięci naszych dzieci!