Przedszkole Publiczne nr1 w Ozimku

e-mail:
www: pp1.ozimek.pl
Data wydruku: 2020-09-25 20:33:04

Aktywności z zakresu promocji zdrowia

Lubimy pomagać

W sytuacjach kryzysowych często potrafimy mobilizować się do niesienia pomocy innym. Pomagamy okazjonalnie, lecz nie tylko. Jedni czynią to z głęboko ugruntowanego nakazu wewnętrznego, inni kierują się potrzebą chwili.