Przedszkole Publiczne nr1 w Ozimku

e-mail:
www: pp1.ozimek.pl
Data wydruku: 2020-04-09 21:46:47

Zespół ds. promocji zdrowia

Koordynator:

- Olga Małkiewicz

Członkowie:

- Ewelina Jeger

- Patrycja Bejm

- Anna Tracz