Przedszkole Publiczne nr1 w Ozimku

e-mail:
www: pp1.ozimek.pl
Data wydruku: 2019-09-17 14:31:59

Bieżące informacje

Konsultacje z rodzicami

Konsutacje z rodzicami odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z wychowawcami grup.