Data wydruku: 2024-07-20 14:06:11

Przedszkole Publiczne nr1 w Ozimku

e-mail: www: pp1.ozimek.pl

Bieżące informacje

Konsultacje z rodzicami

Konsutacje z rodzicami odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z wychowawcami grup.