Przedszkole Publiczne nr1 w Ozimku

e-mail:
www: pp1.ozimek.pl
Data wydruku: 2020-02-26 00:56:40

Bieżące informacje

Konsultacje z rodzicami

Konsutacje z rodzicami odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z wychowawcami grup.