W środę 19.04.2023 r. w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Ozimku odbyły się warsztaty dla rodziców pt.”Pozytywna dyscyplina". Warsztaty zostały poprowadzone przez naszego psychologa przedszkolnego Miriam Gajda-Klamę i pedagoga specjalnego - Ewę Kozielską. Celem spotkania było zapoznanie rodziców z charakterystyką i praktycznym zastosowaniem pozytywnej dyscypliny w wychowaniu dzieci. Jest to metoda wychowawcza istniejąca od 30 lat. Została opisana przez Alfreda Adlera, słynnego psychologa. Pozytywna dyscyplina opiera się na  szacunku i wzajemnym zrozumieniu między rodzicem i dzieckiem.  Dzięki niej możliwe jest wychowanie pewnego siebie dziecka, znającego swoją wartość. Metoda ta zachęca do stawiania jasnych granic w wychowaniu, które służą poczuciu bezpieczeństwa najmłodszych. W warsztatach wzięli udział rodzice dzieci z poszczególnych grup przedszkolnych. Uczestnicy mieli okazję zastanowić się nad swoimi celami w procesie wychowania oraz mocnymi i słabymi stronami swoich dzieci. Był to czas owocnej współpracy w ciekawej formie warsztatowej. Dziękujemy Rodzicom za udział i zapraszamy na kolejne spotkania!

                                                                                                                                                               Miriam Gajda-Klama

                                                                                                                                                                     Ewa Kozielska

Galeria
 do góry