26 lutego w naszym przedszkolu odbyły się warsztaty edukacyjne „Mały programista”,które poprowadzili przedstawiciele AGENCJI SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEJ „LUPUS”.Dzieci wzięły udział w ciekawych zajęciach rozwijających zdolność logicznego myślenia i kodowania. Każdy sterował  Photonem, który miał dotrzeć do obranego celu. Była to niewątpliwie atrakcyjna lekcja programowania.Na zakończenie dzieci otrzymały dypomiki za udział w zajęciach.

Galeria
 do góry