Niech się wreszcie każdy dowie I rozpowie w świecie całym,
Że dziecko to także człowiek, Tyle, że jeszcze mały.
Dlatego ludzie uczeni, którym za to należą się brawa,
Chcąc wielu dzieci los odmienić, Stworzyli dla Was mądre prawa.

Przedszkole jest pierwszą instytucją, w której dziecko nabywa kompetencje społeczne. W atmosferze spokoju i akceptacji poznaje własne prawa i reguły życia w grupie.Wiek przedszkolny jest okresem intensywnego rozwoju psychofizycznego dzieci. W tym czasie kształtują się pierwsze postawy moralne , nawyki mające wpływ na przyszłe życie. Dzieci uczą się odróżniania dobra od złego, wartościowania zachowań własnych i kolegów, poznają reguły w grupie. Ogromną rolę w uświadamianiu praw i obowiązków odgrywa nauczyciel. Istnieje stała potrzeba uświadamiania dzieciom, jak również ludziom dorosłym praw dziecka.Od najmłodszych lat należy uświadamiać dzieciom ich prawa. W dzisiejszym dniu we wszystkich grupach Przedszkola Publicznego Nr 1 odbyły się zajęcia  z wykorzystaniem literatury i metod aktywizujących na temat praw dzieci. Rozmawialiśmy na tematy poszanowania ludzkiej godności, wzajemnego szacunku. Szczególną uwagę zwróciliśmy przedszkolakom na prawo niezwykle istotne dla prawidłowego rozwoju – prawo do miłości. Rozmawiałyśmy z dziećmi o rodzinie, o uczuciach jakimi charakteryzuje się rodzina.Odpowiednia atmosfera i klimat wychowawczy wspomagają dzieci w poznaniu swoich praw , jak również respektowaniu praw innych.

Galeria
 do góry