REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 odbywa się za pomoc systemu elektronicznego

na stronie naboru http:/www.nabor.pcss.pl/ozimek

Terminy: 

Od 4 marca 2019r. do 15 marca 2019r.– termin składania dokumentów o przyjęcie do przedszkola.

Do 4 kwietnia 2019r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola.

5 kwietnia 2019r. godz.13.00– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Od 8 kwietnia 2019r. do 11 kwietnia 2019r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia.

12 kwietnia 2019r. godz.13.00– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

Rodzice dzieci zapisując dziecko do przedszkola, na stronie internetowej naboru wypełniają wniosek wraz załącznikami, wskazują maksymalnie trzy przedszkola w preferowanej przez siebie kolejności oraz drukują i wypełniają potrzebne oświadczenia.

Po wypełnieniu i  podpisaniu wszystkich dokumentów, rodzice składają wniosek do wskazanego przez siebie przedszkola tzw. przedszkola pierwszej preferencji.

  • Data aktualizacji: 2019-10-18 13:53
  • |
  • Licznik odwiedzin: 669 858