Dbając o bezpieczeństwo naszych przedszkolaków, 15 lutego 2019 roku zaprosiliśmy Panią sierż. Ewelinę Pielorz. Spotkanie odbyło się pod hasłem „Bezpieczne zabawy na śniegu i lodzie”. Omówiono jakie czyhają zagrożenia na dzieci oraz jak ich unikać. Zapoznano dzieci ze sposobami zachowania się w sytuacjach zagrożenia. Pogadanka dotyczyła również konieczności zamykania drzwi od wewnątrz i o zakazie wpuszczania osób nieznajomych. Pani policjantka wytłumaczyła jak należy zachowywać się w kontaktach z obcymi ludźmi, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych oraz do kogo zwracać się o pomoc w sytuacjach zagrożenia.

Na zakończenie wizyty przedszkolaki wręczyły Pani Policjantce laurkę z podziękowaniem. Pani Policjantka wręczyła dzieciom materiały edukacyjne.

Opracowała: Ewelina Jeger

Zdjęcia: Olga Małkiewicz

Galeria
 do góry