Rada Rodziców

Rada Rodziców jest organem społecznie działającym na terenie naszego przedszkola. Współdziała z placówką w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkole.
W skład Rady Rodziców wchodzą  przedstawiciele rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

Rada Rodziców uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokojenia potrzeb dzieci.

Radę Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 tworzą:

Przewodniczący - Barbara Niedoba

Zastępca przewodniczącego - Mariusz Śnieżek

Sekretarz - Adriana Żmuda

Skarbnik - Barbara Feliks

  • Data aktualizacji: 2019-07-01 09:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 650 206