Kierunki pracy przedszkola w roku szkolnym 2019/2020

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa oraz kierunki pracy w naszym przedszkolu w roku szkolnym 2019/2020:

1. Realizacja zagadnień dotyczących promowania działań prozdrowotnych i uzyskania certyfikatu ,,Szkoła promująca zdrowie":

  • ,,Dbam o swoje zdrowie" - promowanie zdrowego stylu życia, podnoszenie świadomości wychowanków i ich rodziców w tym zakresie.

2.Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.

  • Dziecko w krainie matematyki” -wszechstronne stymulowanie rozwoju dzieci poprzez kształtowanie ich uzdolnień matematycznych.

3.Przedszkolak twórcą i artystą -aktywizowanie różnorodnej i swobodnej działalności twórczej, artystycznej dzieci z uwzględnieniem możliwości wychowanków, ich zainteresowań i uzdolnień.

Ewaluacja wewnętrzna:

  • Wymaganie 6 : Rodzice są partnerami przedszkola

  • Data aktualizacji: 2020-06-30 15:01
  • |
  • Licznik odwiedzin: 800 274