Kierunki pracy przedszkola w roku szkolnym 2018/2019

Priorytety i cele przedszkola na rok szkolny 2018/2019

1. Realizacja zagadnień dotyczących promowania działań prozdrowotnych i uzyskania certyfikatu ,,Szkoła promująca zdrowie"

  • ,,Dbam o swoje zdrowie" - promowanie zdrowego stylu życia, podnoszenie świadomości wychowanków i ich rodziców w tym zakresie

2. 100 rocznica odzyskania niepodległości - wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw dzieci.

  • ,,Mój dom, mój region, moja ojczyzna" - wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw wychowanków

3. Ewaluacja wewnętrzna

  • wymaganie 3: Dzieci są aktywne
  • wymagamnie 7: Przedszkole współpracuje ześrodowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju
  • Data aktualizacji: 2019-07-01 09:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 650 219